This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Book search...
Browse by age...
0+ 5+ 7+ 11+
New Releases (10)
Coming Soon (2)
Browse By Series
Browse By Translator
Browse By Author
(Show all authors)
Book of the Month
view details
10 Stories from Welsh History (That Everyone Should Know)
Ifan Morgan Jones
« Back To List  

Matilda (in Welsh)

Age Group: 5+ 7+
Format: paperback

Author: Roald Dahl
Translator: Elin Meek

Also available as an ebook (click here)
£6.99
add to basket
why not share it?
Pub. Date: 12 September 2016
Genre: Children
ISBN 13: 9781849673495
Description

In this award-winning Dahl title Matilda invents a game of punishing her parents when they treat her badly. She soon discovers that she has supernatural powers.

Reviews

Gan mai nofel gan Roald Dahl yw hon, mae ein disgwyliadau, wrth gwrs, yn uchel o’r cychwyn cyntaf, a chawn ni ddim ein siomi. Mae’r stori yn dal ein diddordeb yn syth wrth i ni gwrdd â’r prif gymeriad hynod, sef Matilda. Merch fach gyda dawn a gallu arbennig yw Matilda er nad yw ei rhieni yn sylweddoli hynny. Yn dair oed mae’n medru darllen yn rhugl ac yn mwynhau pob math o lyfrau. Cyn pen dim mae hi wedi darllen pob llyfr yn yr adran i blant yn y llyfrgell. Yna cawn glywed am ei phrofiadau yn yr ysgol ble mae’n cwrdd â’r brifathrawes ofnadwy a chreulon, Miss Trunchbull. Yn anffodus i Matilda, mae Miss Trunchbull yn cymryd yn ei herbyn yn syth, wel mae’n casáu plant bach yn gyffredinol, ond mae’n casáu Matilda yn fwy na neb am ei bod mor ddeallus. Mae’n edrych yn debyg bod dyddiau ysgol Matilda yn mynd i fod yn rhai anodd dros ben ond rhaid peidio â datgelu gormod am hynny!

Cryfder pendant y stori yw’r cymeriadau lliwgar sydd yn cael eu disgrifio yn wych. Hyd yn oed heb y darluniau effeithiol byddem yn gwybod yn union sut rai ydynt o’u disgrifiadau. Ceir digon o ddigwyddiadau cyffrous a hiwmor hefyd i wneud y nofel yn bendant yn werth ei darllen!

Gail Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Gail Jones
Cyngor Llyfrau Cymru.
Other books you may like;
Ceirios y Dylwythen Deg Goch - Hud Yr Enfys 1
Charlie a'r Esgynnydd Mawr Gwydr
Charlie a'r Ffatri Siocled
Clem yn y Ddinas
CMM (Yr)
Crafangau'r Macra - Doctor Who (Dewis y Dynged)
Criw Antur Pontypandy - Sam Tân
Crocodeil Anferthol (y)
Danny Pencampwr y Byd by Roald Dahl
Gwalch y Nen
Gwrachod (Y)
Idris, Cawr y Mynydd - Byd y Bwystfilod 3
Jiráff, a'r Pelican a Fi
Mr Cadno Campus
Nab Wrc
Roald Dahl - Casgliad Mawr (14)
Twits (Y)
Books
Apps & EBooks
Contact Us
About Us
Terms & Conditions
Privacy Policy
© 2021 Rily Publications

Registered in Wales No. 4230731