This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach


Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled
Cyfres: Empathi

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek
£5.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda’ch rhai bach i’w helpu i fwynhau bywyd hapus trwy ddangos caredigrwydd at eraill. Mae ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweithgareddau syml i'ch helpu hefyd. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o I Like to be Kind. Llyfr perffaith i rieni a gofalwyr ei ddarllen a'i rannu gyda phlant bach.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 16 September 2020
Genre: Cymraeg i blant, ffeithiol
ISBN 13: 9781849674980
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Archwilwyr Bychain: yn y Parc / Little Observers: In The Park
Awel yn yr Helyg, Yr: cyfres Storïau Cyntaf
Ff am Fferm
Gyda'n Gilydd / Together We Can
Jambori'r Jyngl / Jungle Jamboree
Lego Friends: Anifeiliaid Anwes
Môr ac Awyr / Ocean Meets Sky
Pan Dwi'n Hapus - cyfres teimladau mawr bach
Peppa Pinc: Peppa yn y Sw Môr
Seren Orau'r Sêr! / Super Duper You!
Sut Dwi'n Teimlo
Tedi Bêr y Sêr
Weithau Dwi'n Poeni - cyfres teimladau mawr bach
Weithiau Dwi'n Teimlo'n Grac - cyfres teimladau mawr bach
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.