This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Yn ôl   

Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo! / Superheroes Wash Their Hands!


Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled
Cyfres: Llyfrau Lles

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

£5.99
Ychwanegu i'r Basged
Beth am rannu?
Disgrifiad
Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau golchi dwylo Sefydliad Iechyd y Byd.
Manylion Cynnyrch
Dyddiad Cyhoeddi: 21 December 2020
Genre: Dwyieithog Cymraeg/Saesneg
ISBN 13: 9781849675666
Llyfrau tebyg efallai byddech yn mwynhau:
Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach
Disney Bach: Fy Lliwiau Cyntaf
Ff am Fferm
Gyda'n Gilydd / Together We Can
Pan Dwi'n Hapus - cyfres teimladau mawr bach
Peppa Pinc: Peppa yn y Sw Môr
Peppa'n Mynd i Ddawnsio
Seren Orau'r Sêr! / Super Duper You!
Tedi Bêr y Sêr
Tri Mochyn Bach, Y / The Three Little Pigs
Weithau Dwi'n Poeni - cyfres teimladau mawr bach
Weithiau Dwi'n Teimlo'n Grac - cyfres teimladau mawr bach
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.