This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Clem (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal - 7

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Pecyn bargen Cyfres Clem. Cynhwysir pob un o 7 teitl y gyfres ddoniol a phoblogaidd hon, wedi'u cyfieithu gan Luned Whelan.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: O fynd am dro bach yn y parc, at fynd am dro ar hyd rhaff dynn - mae Clem yn ymuno â'r syrcas, yn taflu tarten gwstard, ac yn troi'n seren y sioe! Detholwyd Claude (brawd Clem o Loegr) ar gyfer Gwbor Llyfrau Plant Waterstone's a Chlwb Darllen...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Un diwrnod, mae Clem yn darganfod set ffilm nepell o'i gartref. Pan gaiff y prif actorion eu hanafu, daw cyfle Clem a Syr Boblihosan i gymryd eu lle. Ai dyma eu hamser nhw i ddod yn sêr ffilm byd-enwog? Tawelwch ar y set! Cawn weld...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Dyma Clem Ÿ nid ci cyffredin mohono! Mae Clem a Syr Boblihosan yn gyffro i gyd ynglŷn â Mabolgampau Hynod o Gyffrous y Ganolfan Hamdden leol ac maen nhw'n cael gwahoddiad i gystadlu. Ond dyw padlo-nofio Clem ddim yn ddigon cyflym a...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Bargain pack of 4 adventure stories with the quirky canine detective, Clem - includes a free book in every pack! Wonderful, colour pages throughout by author/illustrator Alex T. Smith. Laugh out loud at Clem's charming antics and fun-filled...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Dyma'r bedwaredd stori am Clem y ci clyfar â'r bywyd cyffrous! Y tro hwn mae Clem yn mynd am dro hamddenol i'r dref, ond cyn bo hir, mae'n cicio'i goesau ac yn ysgwyd ei ben-ôl mewn sioe adloniant. Ond a fydd bwgan yn difetha'r hwyl, neu...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Mae tro bach tawel yn y wlad yn troi i fod yn ddiwrnod prysur i Cled wrth iddo gynorthwyo i garthu dan y moch, bwydo'r cywion a dal tarw ffyrnig! Trydydd teitl mewn cyfres ddifyr am gi clyfar a'i fywyd cyffrous!
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Nid ci cyffredin mo Clem - mae e'n gi clyfar sydd â bywyd cyffrous iawn! Ar ôl i Mr a Mrs Sgidiesgleiniog fynd i'r gwaith mae Clem a'i ffrind, Syr Boblihosan, yn penderfynu mynd i lan y môr am y tro cyntaf erioed. Er iddyn nhw...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alex T. Smith
Cyfieithydd: Luned Whelan

Disgrifiad: Nid ci cyffredig yw Clem! Pan aiff Mr a Mrs Sgidiesgleiniog i'r gwaith, mae Clem yn penderfynu pa antur y mae'n mynd i'w gael y diwrnod hwnnw. Heddiw mae Syr Boblihosan ac yntau yn mynd i'r ddinas am y tro cyntaf. Maen nhw'n cael te canol bore mewn...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.