This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Plant > Cymru ar y Map (Cyfres)

Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Amrwyiol

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Pecyn arbennig yn cynnwys y tair llyfr yn y gyfres Cymru ar y Map - Atlas Lluniau, Llyfr Gweithgaredd a Llyfr Cwis. Beth am ddod ar daith drwy Gymru i weld pa mor hyfryd yw ein gwlad, i ddysgu am ei thrysorau cudd. Mae Cymru ar y Map yn llyfr atlas...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Gêm yn y bocs, 90 cardiau

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad:   Faint ydych chi’n gwybod am Gymru? Mae’r gêm yma yn cynnwys detholiad o gardiau holi ac ateb, a dis lliw i brofi gwybodaeth chwaraewyr am hanes, daearyddiaeth, chwaraeon, celfyddydau a diwylliant Cymru. Gyda dros 400 o...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: 700x500 mm

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Archwilia chwedlau a thraddodiadau mwyaf nodedig Cymru gyda'r poster llên gwerin newydd hwn o gyfres Cymru ar y Map. Wedi'i ddarlunio'n hyfryd gan Valériane Leblond ac yn cynnwys testun addysgiadol gan Elin Meek, mae'n cyflwyno mawredd...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal + poster

Awdur: Tanwen Haf

Disgrifiad: Llyfr yn seiliedig ar yr atlas lluniau newydd CYMRU AR Y MAP, sy'n dangos Cymru fesul sir, ac yn cynnwys eiconau sy'n cyfleu pobl enwog, llefydd, anifeiliaid, chwaraeon a ffeithiau eraill am ardal.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Rho dy wybodaeth am Gymru ar brawf – yn y tþ, yn y dosbarth neu yn y dafarn. Beth am ddod â theulu a ffrindiau ynghyd er mwyn gweld faint ydych chi’n ei wybod am Gymru! Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: ** Enillydd Gwobr Tir na n'Óg 2019 ** Dyma atlas clawr caled mawr, trawiadol, lliwgar o Gymru. Ceir un cyhoeddiad Cymraeg, ac un Saesneg. Mae pob sir yng Nghymru yn cael sylw yn yr atlas hwn, gydag eiconau'n dynodi pobl enwog, llefydd,...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.