This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Cwricwlwm i Gymru)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: DWED HELÔ WRTH CATRIN.HELÔ, CA . . .” O, ALLI DI DDIM. MAE NOA NEWYDD EI BWYTA HI. Dyma stori ddoniol (a braidd yn fochynnaidd) am CATRIN, darn bach o india-corn sy'n cael ei bwyta gan Noa, bachgen o faint canolig. Dilyna Catrin ar...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Beth Cox
Cyfieithydd: Joshua Head / Llewellyn Goff

Disgrifiad: Mae dy gorff yn anhygoel! O'r atomau wnaeth dy greu di, i'r pethau y gall dy gorff eu gwneud, mae POB corff yn rhyfeddol. Gall cyrff fod yn anodd eu deall. Weithiau, efallai y byddi di’n teimlo bod dy gorff yn wahanol. Ond mae bod yn wahanol...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kev Payne
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: * BOOK IS SOLD OUT BUT STILL AVAILABLE AS AN EBOOK** Taith i droi'r stumog wrth archwilio ffeithiau ffiaidd am y corff. Dyma lyfr hwyliog ar gyfer plant sy'n hoffi ffeithiau ychafi, anarferol a rhyfeddol am bi-pi, p?, chwys, clefydau a llawer mwy....
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Emily Dodd
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Wyt ti wedi meddwl byth pam fod dy wallt di'n glynu wrth fal?n? Neu o ble mae tanwydd ffosil yn dod? Mae Darganfod! Egni yn orlawn o ffeithiau diddorol a lluniau anhygoel o fyd egni. Dyma lyfr bach sy'n llawn syniadau mawr.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tom Nicoll
Cyfieithydd: Luned Aaron

Disgrifiad: Stori iawn HWYL a rhialtwch gan awdur ac arlunydd arobryn, addasiad gan Luned Aaron o There's Nothing Faster Than a Cheetah. Tri, dau, un... Mae'r ras ar gychwyn a'r anifeiliaid ar garlam! Rhinoseros yn rholio, Cadno croch mewn injan goch, Hipo...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, eisiau dal pysgodyn blasus i'w fwyta i swper. Ond, dim ots pa mor galed maen nhw'n ymdrechu, yr unig beth maen nhw'n llwyddo i'w ddal ydy sbwriel pobl eraill! Wrth anelu am adre â'u boliau'n wag, maen nhw’n...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Moira Butterfield
Cyfieithydd: Nia Morais

Disgrifiad: Mae Maia wrth ei bod yn mynd am dro. Wrth chwilio am chwilod yn y goedwig neu wrando ar synau'r stry - mae pob dim yn antur! Bydd yd stori hon a'i darluniau prydferth yn ein hatgoffa sut gall crwydro yn yr awyr agored wneud cymaint o les i ni.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Brendan Kearney
Cyfieithydd: Awen Schiavone

Disgrifiad: Antur Eifion a Sboncyn yn y goedwig law. Mae Eifion a'i gi, Sboncyn, yn archwilio'r goedwig law. Ond pam bod y tapir yn unig? A pham bod yr holl goed wedi diflannu? Ymunwch â Eifion a Sboncyn wrth iddynt ddysgu eu bod nhw'n gallu helpu achub y...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn o 3 llyfr sef 2 lyfr Minecraft ac un cyflwyniad i godio. Mae'r llyfr gwaith yn gyflwyniad sylfaenol, cam-wrth-gam ym maes rhaglennu cyfrifiadurol i ddisgyblion CA2. Rhennir cysyniadau allweddol yn adrannau twt, hawdd eu deall, gyda thasgau i...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Jules Pottle
Cyfieithydd: Joshua Head / Llewellyn Goff

Disgrifiad: Llyfr difyr i feithrin sgiliau iaith a llythrennedd plant ac ennyn eu diddordeb ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).Gyda phwnc gwahanol ar bob tudalen, o lanio ar y lleuad i donnau sain, ac o beiriannau i arbrofion,...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.