This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > (Cyfieithydd)

Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kev Payne
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: * BOOK IS SOLD OUT BUT STILL AVAILABLE AS AN EBOOK** Taith i droi'r stumog wrth archwilio ffeithiau ffiaidd am y corff. Dyma lyfr hwyliog ar gyfer plant sy'n hoffi ffeithiau ychafi, anarferol a rhyfeddol am bi-pi, p?, chwys, clefydau a llawer mwy....
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Lucy Rowland
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Weithiau yn y bore, rwy'n edrych arnat ti a meddwl am y pethau sy'n disgwyl amdanat ti. Dyma lyfr darluniadol hyfryd sy'n llawn gobaith a llawenydd ac sy'n dangos bod yna haul ar fryn. Gyda neges ysbrydoledig a chalonogol i helpu plant trwy helbulon...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Axel Scheffler
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Caiff plant ifanc hwyl ar y fferm drwy gyfrwng testun sy'n odli ac wrth dynnu a gwthio tabiau, gan beri i'r anifeiliaid symud a chreu synau! Dewch i gwacian gyda'r hwyaid, brefu gyda'r gwartheg a gweryru gyda'r ceffylau!
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Julia March
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Ymuna gydag arwyr LEGO City wrth iddyn nhw weithio'n galed bob dydd! Beth am ddarganfod sut mae arwyr y ddinas yn cadw pawb yn ddiogel.Cei weld criw yr ambiwlans, y diffoddwyr tân a'r heddlu wrth eu gwaith. A fydd y criw yn rhoi stop ar y bobl...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Caryl Hart
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae yna ferched o bob lliw a llun. Gallan nhw ein rhyfeddu ni. Gallan nhw ein synnu ni. Gall merched wneud unrhyw beth yn y byd. Ac os wyt ti'n ferch... pam na wnei di roi cynnig arni!
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Top That!
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae diwrnod parti mawr Castell yr Enfys wedi cyrraedd! Ymuna gyda chreaduriaid hudol byd y tylwyth teg, wrth iddyn nhw baratoi at barti mawr dan olau'r lleuad yng Nghastell yr Enfys.
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DHX media
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae'r Teletubbies yn ôl, ac yn barod i swyno cenhedlaeth newydd o fabanod a phlant bach. Dwed 'e-o' wrth y Teletubbies: Tinci Winci, Dipsi, La-La a Po!     Dwed 'e-o' wrth Tinci Winci, Dipsi, La-La, Po a'u ffrindiau yn y...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Alan MacDonald
Cyfieithydd: Mari George

Disgrifiad: Mae Siôn Botwm wastad wedi breuddwydio am ddod yn archarwr. Yna un diwrnod daw llythyr sy’n ei wahodd i gyfweliad i ysgol ddirgel, Ysgol y Nerthol. Er syndod iddo, caiff Siôn ei dderbyn, a chael dechrau ar ei union. Grym...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.