This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Learners (Cyfres)

Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Elin Meek

Disgrifiad: Yn weledol drawiadol gyda dyluniad bras, mae'r llyfr clawr caled hwn yn cyflwyno geiriau Cymraeg gydag arlunwaith hyfryd gan Valériane Leblond. Cychwynnir gyda'r Wyddor Gymraeg, rhifau, siapiau a lliwiau, cyn symud ymlaen i dudalennau am...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Axel Scheffler
Cyfieithydd: Eleri Huws

Disgrifiad: Dewch i gael hwyl a sbri gyda Ben a Betsan! Gyda'r tudalennau'n llawn dop o bethau diddorol i'w gweld a'u trafod, dyma'r llyfr perffaith i'w rannu gyda'r plant lleiaf. Edrychwch ar y pethau sydd ar waelod pob tudalen, chwilio amdanyn nhw yn y...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Picthall
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Dyma eiriau cyntaf y dylai pob plentyn eu gwybod. Mae plant yn dysgu ac yn mwynhau wrth edrych ar Geiriau Cymraeg Cyntaf, sy'n eu paratoi at eu blynyddoedd cyntaf yn yr ysgol.
Grŵp Oedran: 0+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Dawn Sirett
Cyfieithydd: Mared Furnham

Disgrifiad: Bydd y plant lleiaf wrth eu bodd yn dysgu geiriau gyda Sophie y jiráff! Mae dros 100 o luniau ac enwau i'w mwynhau yn y llyfr lluniau hyfryd hwn.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Cyfrol sy'n cynnig dull hwyliog ar gyfer plant ifanc wrth iddynt ddysgu geirfa sylfaenol yn y Gymraeg. Cynhwysir 270 o eiriau cyfarwydd i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd, oll wedi eu darlunio'n fywiog ynghyd â chanllaw ynganu ar gyfer...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Cardiau Gweithgaredd Nodi a Sychu

Awdur: Priddy
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Gall plant ddysgu sut i ysgrifennu llythrennau dro ar ôl tro, drwy ddefnyddio'r casgliad hwn o gardiau gweithgaredd ysgrifennu a sychu, sy'n cynnwys pen.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Siân Lewis

Disgrifiad: Llyfr lliwgar yn cynnwys 14 o bosau geiriau am y fferm, yr ysgol, lliwiau, dillad, a llawer mwy. Dyma gyfle perffaith i ymarfer dy eiriau Cymraeg cyntaf drwy gyfrwng amrywiaeth o bosau a gemau difyr. Bydd y darluniau hyfryd yn help i ddatrys y...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Daw dysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg yn hawdd wrth bori yn y llyfr hwyliog a chyfeillgar hwn. Cynhwysir gêmau rhyngweithiol a gweithgareddau difyr, gan gynnig cyfleoedd ymarfer llafar ac anogaeth gwerthfawr i ddysgwyr.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Sam Hutchinson
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Brilliant reinforcement of everyday words in Welsh featuring 1000 words brought to life in engagingly illustrated scenes. The level of detail will keep children occupied for hours. Divided into key themes, these attractive spreads will give young...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Catherine Bruzzone
Cyfieithydd: Elin Meek & Mared Roberts

Disgrifiad: <p><span><span>Geiriadur Cymraeg-Saesneg syml a lliwgar i'r darllenydd ifanc. Ceir dros 350 o eiriau defnyddiol wedi eu rhannu i benawdau poblogaidd gan g<span>yn</span>nwys yr Ysgol, Chwaraeon, y Parc, y Traeth, y T?,...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.