This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Llyfrau Lles (Cyfres)

Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Rhannwch y llyfr hwn gyda'ch plant lleiaf i'w helpu i ddeall sut allwn ni helpu ein gilydd a pham. Llyfr yn llawn syniadau a gweithgareddau i helpu plant i siarad am eu teimladau. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o I Like to be Helpful.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Rhannwch y llyfr hwn gyda'ch plant lleiaf i'w helpu i ddeall pam maen nhw'n teimlo'n drist weithiau. Llyfr yn llawn syniadau a gweithgareddau i helpu plant i siarad am eu teimladau. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o When I am Sad.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda'ch rhai bach i'w helpu i ddysgu bod yn amyneddgar. Gyda fflapiau, olwynion a llithrwyr ynghyd â gweithgareddau syml i'ch helpu hefyd. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o I Can Be...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda'ch rhai bach i'w hannog i ddweud sori. Gydag ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweithgareddau syml i'ch helpu hefyd. •        Rhannwch y llyfr rhyngweithiol...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Dr Sharie Coombes
Cyfieithydd: Ceri Wyn Jones

Disgrifiad: Mae hyd yn oed y marchogion dewraf yn cael breuddwydion cas weithiau. Ymunwch â’r Marchog Bach hwn mewn rhigwm ymlaciol sy’n ei helpu i setlo a chysgu’n sownd tan y bore. Mae Cysga’n Iach, Farchog Bach yn rhan...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Lisa Edwards
Cyfieithydd: Laura Karadog

Disgrifiad: Rydyn ni’n caru ein hunain a phob peth arall byw. Lliwiau ac emosiynau ein saith chakra sy’n denu sylw Plentyn Om - y grym yn ein cyrff, o gorun ein pennau i’n calonnau ... Addasiad Cymraeg gan Laura Karadog.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: 4 llyfr unigol mewn pecyn - Weithiau Dwi'n Poeni, Dwi'n Hoffi B od yn Garedig, Pan Dwi'n Hapus, a Weithiau Dwi'n Teimlo'n G rac.Rhannwch y llyfrau rhyngweithiol yma gyda'ch rhai bach i'w helpu pan maen nhw'n teimlo'n flin. Mae ambell beth...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Molly Potter
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Mae gan blant deimladau cryfion, ond fedran nhw ddim delio'n dda gyda nhw bob amser. Mae'r addasiad Cymraeg hwn o How Are You Feeling Today yn berffaith i'w rannu, yn llawn awgrymiadau hwyliog a dychmygus i geisio helpu plant i ddeall...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 5

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - Llyfrau iechyd a lles. Llyfrau Stori a Llun Dwyieithog. Pecyn bargen yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - PECYN BARGEN CYMRAEG yn cynnwys:- Llyfrau Stori a Llun Cymraeg 1. Tedi Bêr y Sêr 2. Y Lloches 3. Pryder Glain Llyfrau Ffeithiol Darluniadol Cymraeg  4. Cawson Ni i Gyd ein Geni'n Rhydd 5. Sut Dwi'n Teimlo –...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.