This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Chwilio am Lyfr > Peppa Pinc (Cyfres)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Peppa a George yn ymweld â Mrs Broch ar y fferm. Ond ble mae'r holl anifeiliaid yn cuddio? Coda'r fflapiau er mwyn dod o hyd iddyn nhw ac er mwyn ymuno yn yr hwyl! Addasiad Cymraeg gan Owain Siôn o Peppa on the Farm.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Peppa a George yn edrych ymlaen yn arw at berfformio yng Nghystadleuaeth Ddawns Ffantastig Mr Taten! A wnaiff Mami Mochyn a Dadi Mochyn ymuno hefyd?
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith i'r Sw Môr! Codwch y fflapiau er mwyn dod o hyd i'r gwahanol greaduriaid, a helpu Peppa i gael ffrind i Eurwen y pysgodyn aur.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Pan mae Madam Hirgorn yn gofyn i Peppa bethfyddai hi'n hoffi bod ar ôl tyfu, does ganddi ddim syniad! Efallai y bydd dilyn Mami Mochyn, Dadi Mochyn a Miss Cwningen am ddiwrnod yn ei helpu i benderfynu.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Peppa a'i theulu yn gwersylla mewn gwyl blant! Bydd yno grefftau, cerddoriaeth a hwyl, ond a fydd hi'n fwdlyd? Darllenwch y stori a chodi'r tabiau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd!
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - 3 llyfrau

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Pecyn hyfryd o 3 o deitlau Peppa Pinc sef: Gêm o Guddio, Creaduriaid Bychain a Siapiau, yn cynnwys llyfr clawr caled, llyfr clawr meddal a llyfr bwrdd, oll am £14.99! Pecyn anrheg gwych ar gyfer holl gefnogwyr Peppa.
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Madam Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau i'r sw! Codwchy fflapiau er mwyn dod o hyd i'r anifeiliaid a'u gwylio'n cael eu bwydo!
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae Bedwyr Bwni yn cael parti miri meddal, ond ble mae pawb? Mae'r plant yn gwrthod dod allan a nawr mae'r oedolion yn sownd! Codwch y fflapiau er mwyn dod o hyd i Peppa a'i ffrindiau.
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Mae'n ddiwrnod y gystadleuaeth fawr, y Gystadleuaeth Neidio-Mewn-Pyllau. Ond caiff esgidiau aur Peppa eu dwyn ac mae'n poeni na fydd hi'n gallu cystadlu. Rhaid dod o hyd iddyn nhw – yn gyflym...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Astley/Baker/Davies
Cyfieithydd: Owain Sion

Disgrifiad: Dydy Peppa ddim yn gallu cofio crio a thorri gwynt fel babi – peth gwirion iawn fyddai hynny. Ond un diwrnod, daw Siwsi'r Ddafad â hen lun ohonyn nhw'u dwy yn fach i'w ddangos i Peppa. O ganlyniad, dechreua Peppa ddychmygu sut un oedd hi...
Amdanom Ni
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
© 2022 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.