This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Back To List  

Casgliad Iechyd Da Rily (11 books)


Age Group: 0+ 11+ 5+ 7+
Format: Pack 11 books
Series: Llyfrau Lles

Author: Amrywiol/Various
Translator: amrywiol
Special Offer
£65.00
Add to Basket
Why not share it?
Description
A complete set of 11 Rily books on the theme of health and wellbeing all featured in the school initiative IECHYD DA. This bargain pack includes a variety of bilingual, factual, Welsh language and the acclaimed Welsh language adaptation of The Boy at the Back of the class, 'Y Crwt yn y Cefn'. 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn’s Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets Sky 5. Seren Orau'r Sêr! / Super Duper You! 6. Tedi Bêr y Sêr 7. Y Lloches 8. Cawson Ni i Gyd ein Geni'n Rhydd 9. Sut Dwi'n Teimlo – Dysga i Garu dy Deimladau 10. Pryder Glain 11. Y Crwt yn y Cefn
Product Details
Published Date: 17 March 2021
Genre: Children's Welsh
ISBN 13: 978-1-84967-619-9
Related books you may enjoy:
Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig - cyfres teimladau mawr bach
10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)
Amser Canu, Blant!
Anhygoel / Amazing
Cled y Cwmwl Unig / Cyril the Lonely Cloud
Darllen yn Well: Delio gyda Bwlio
Darllen yn Well: Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw?
Everybody Has a Body / Mae gan Bawb ei Gorff ei Hun
Gall Merched Wneud Popeth!
Iechyd Da Pack - Rily bilingual (5 books)
Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo! / Superheroes Wash Their Hands!
Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries
Pecyn Cymru ar y Map (3 Llyfr)
Pecyn Iechyd Da - Cymraeg Rily (llyfrau 6)
About Us & Submissions
Contact Us
Terms & Conditions
Privacy Policy
Ethics & Sustainability
© 2024 Rily Publications. All rights reserved.