This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

« Back To List  

Pecyn Amrywiaeth - Diversity Pack


Age Group: 5+ 7+
Format: Pack 14 books
Series: Academi Archarwyr

Author: Amrywiol/Various
Translator: amrywiol
Special Offer
£75.00
Add to Basket
Why not share it?
Description
A wonderful bargain pack for schools with 14 books on the themes of equality, diversity and inclusion. Please see list below to see all the titles included in this pack. 1. Marvel / Disney Agor y Drws: Achubwyr, Yr - Brwydr yr Urdd Ddu 2. Plentyn Om: Dwi'n Garedig (Ahimsa • Trugaredd • Cymuned) 3. Cyfres Camau Mawr: Dwi'n Mynd i'r Feithrinfa / I'm Starting Nursery 4. Parch (Geiriau Mawr i Bobl Fach) / Respect (Big Words for Little People) 5.  Pryder Glain 6. Cyfres Teimladau Mawr Bach: Dwi'n Gallu Bod yn Amyneddgar 7. Cyfres Goleuo'r Dudalen: Gwyliau a Dathliadau 8. Geiriau Cyntaf Cariad 9. Mae 25% Ohonot yn Fanana / You Are 25% Banana 10. Gall Merched Wneud Popeth! 11. Anhygoel / Amazing 12. Tedi Bêr y Sêr 13. Annalisa Swyn: Seren y Sioe 14. Rhyfeddod
Product Details
Published Date: 1 February 2023
Genre: Children's Welsh
ISBN 13: 9781804163146
Related books you may enjoy:
Arwyr Go Iawn / Real Superheroes
Casgliad Empathi (14 books)
Casgliad Iechyd Da Rily (11 books)
Corff Rhyfedd a Rhyfeddol, Y
Crwt yn y Cefn, Y
Lego 100 Ffordd i Adeiladu Byd Gwell
Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries
Morfil a Mi dan y Lli / Tale of the Whale, The
Pam oedd Raid i Bopeth Newid? / Why Did Everything Have to Change
Pecyn ACRh - RSE Pack
Pecyn Darllen yn Well - Rily (4) books)
Pecyn Teimladau MAWR Bach
Peppa Pinc: Yr Anhygoel Peppa
Plentyn Om: Dwi'n Hapus (Y Chakra • Lliwiau • Teimladau)
Secs ac Ati - Y Stori'n Llawn
About Us & Submissions
Contact Us
Terms & Conditions
Privacy Policy
Ethics & Sustainability
© 2024 Rily Publications. All rights reserved.