This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Iechyd a Lles (Cwricwlwm i Gymru)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Adam Kay
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: DWED HELÔ WRTH CATRIN.HELÔ, CA . . .” O, ALLI DI DDIM. MAE NOA NEWYDD EI BWYTA HI. Dyma stori ddoniol (a braidd yn fochynnaidd) am CATRIN, darn bach o india-corn sy'n cael ei bwyta gan Noa, bachgen o faint canolig. Dilyna Catrin ar...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Beth Cox
Cyfieithydd: Joshua Head / Llewellyn Goff

Disgrifiad: Mae dy gorff yn anhygoel! O'r atomau wnaeth dy greu di, i'r pethau y gall dy gorff eu gwneud, mae POB corff yn rhyfeddol. Gall cyrff fod yn anodd eu deall. Weithiau, efallai y byddi di’n teimlo bod dy gorff yn wahanol. Ond mae bod yn wahanol...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Mahum Umer

Disgrifiad: Mae chwedl Tidalik, y broga sychedig yn dod o gymuned y Gunai / Kurnai yn ne-ddwyrain Awstralia. Nhw yw'r genedl gyntaf o Awstraliaid, oedd yn byw yn y wlad cyn neb arall. Mae adrodd straeon yn elfen bwysig i'r gymuned Gunai/Kurnai. Mae'r straeon...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Laura Henry-Allain MBE
Cyfieithydd: Mared Llwyd

Disgrifiad: Mae MAE FY NGHROEN I, DY GROEN DI yn llyfr pwerus i helpu plant ac oedolion i gael trafodaethau ystyrlon am hil a gwrth-hiliaeth. Yn bwysicaf oll, mae'r llyfr yn grymuso plant i fod y fersiwn gorau ohonyn nhw eu hunain; i feddu ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Rebecca Gerlings
Cyfieithydd: Luned Aaron

Disgrifiad: All Pantosorws ddim aros i wisgo PANTS NEWYDD. Mae Deinodad yn dweud y byddan nhw’n rhoi PWERAU ARBENNIG iddo! Ond pan gaiff Pantosorws broblem yn yr ysgol, a fydd ei bants yn RHOI PWER IDDO GODI EI LAIS? Addasiad Cymraeg gan Luned Aaron.
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Dr Ranj
Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Disgrifiad: Weithiau gall tyfu i fyny deimlo'n debyg i fod mewn ffilm arswyd! Efallai dy fod yn teimlo'n ddryslyd; yn hunanymwybodol; ond yn llawn cyffro hefyd. Mae'n si?r fod mil o gwestiynau'n gwibio drwy dy feddwl. Paid â phoeni; dwi yma i dy gefnogi.
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn, yn cynnwys:- 1. Jemeima Fychan yn Erbyn y Bydysawd 2. Byddi di'n Iawn 3. Storiau Dod Allan 4. Bod yn Hapus! Bod yn ti dy Hun
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Kathryn Jewitt
Cyfieithydd: Anna Gruffudd-Fleming

Disgrifiad: Un o gyfres o lyfrau llun a stori dwyieithog yn cyflwyno chwedlau a straeon tylwyth teg o bedwar ban byd ar gyfer plant bach. Mae caredigrwydd yn rym ar draws y byd! Dyma stori swynol o Ogledd America am aderyn bach sy'n methu hedfan i'r de dros y...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Penny Alexander, Becky Goddard-Hill
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Canllaw i'r arddegwyr er mwyn atgyfnerthu eu hapusrwydd a'u dycnwch. Mae'r canllaw hwn yn cynnig yr arfau i chi adeiladu eich hyder, dileu teimladau negyssol a hybu dedwyddwch ym mhob agwedd o'ch bywyd.
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Edited by Emma Goswell, Sam Walker
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Addasiad Cymraeg o Personal Experiences of Coming Out from Across the LGBTQ+ Spectrum, a seiliwyd ar y podcast poblogaidd 'Coming Out Stories'. Cyfrol ysbydoledig yn cynnwys straeon gwir a chynghorion defnyddiol.
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.