This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Iechyd a Lles (Cwricwlwm i Gymru)

Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Rhannwch y llyfr rhyngweithiol hwn gyda’ch rhai bach i’w helpu i fwynhau bywyd hapus trwy ddangos caredigrwydd at eraill. Mae ambell beth newydd, awgrymiadau ymarferol a gweithgareddau syml i'ch helpu hefyd. Addasiad Cymraeg gan Elin...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Elli Woollard
Cyfieithydd: Tudur Dylan Jones

Disgrifiad: *  Sêl  - 50% * Does dim gwahaniaethpa mor hen ac araf wyt ti, fedri di dal fod yn arwr. Anwen sy'n tynnu'r gert i fynd â'r plant i'r ysgol bob dydd, ac mae hi wrth ei bodd â'r gwaith. Ond mae Anwen yn heneiddio...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: * Sêl  - 50% * Mae pawb yn wahanol - ac mae hynny'n hollol iawn. Yn FAWR, yn DWT, yn LLYDAN neu'n DAL, rhaid dathlu'n llawn! Llyfr doniol, lliwgar a dwyieithog ar gyfer plant bach, i'w hannog i fod yn hyderus ynddynt eu...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Mae’n ddechrau blwyddyn ysgol newydd a Penny’n barod i wynebu’r byd – ar ei phen ei hun. Mae Noah wedi diflannu ar ôl gadael y daith gyda’r band yn gynnar, a does neb, ddim hyd yn oed Penny, yn gwybod lle mae e....
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: DK
Cyfieithydd: Sioned Lleinau

Disgrifiad: Gwledd o ffeithiau am Rygbi, a phopeth sydd angen ei wybod am sut i chwarae’r gêm. Heb anghofio chwaraewyr arwrol ddoe a heddiw.  
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tim Hopgood
Cyfieithydd: Eleri Huws

Disgrifiad: Does neb yn hapus iawn i weld Cled y cwmwl. Caiff ei feio'n gyson am ddifetha diwrnod rhywun neu'i gilydd. Ymunwch â Cled wrth iddo deithio ymhell ac agos yn chwilio am wên gyfeillgar. Stori hudolus a darluniau trawiadol i helpu dysgwyr...
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Pan gaiff Penny wahoddiad gan Noa, ei chariad golygus, i ymuno ag ef ar daith gerddorol yn Ewrop, fedrith hi ddim aros. Ond mae Penny'n colli ei theulu, ei ffrind gorau Elliot ac yn colli ysgrifennu ei blog. Tybed a all hi ddysgu cydbwyso ei bywyd...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Mae'r llyfr hardd hwn yn cyflwyno'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, mewn modd gweledol a symlach, i apelio at blant ifanc. Mae wedi'i ddarlunio gan lawer o artistiaid byd-enwog gwahanol. Rhodd ddelfrydol.
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Zoe Sugg aka Zoella
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Mae cyfrinach gan Penny. Mae hi'n defnyddio ffugenw ar-lein i ysgrifennu blog sy'n gwbl agored am ei holl broblemau â ffrindiau, ysgol, ei theulu gwallgof a'r pyliau panig sy'n dechrau rheoli ei bywyd. Er mwyn ceisio helpu, mae'r teulu'n mynd...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Emily Bone
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: Mae pob math o bethau i ddod o hyd iddyn nhw a'u gweld pan fyddwch chi'n mynd allan, yng nghefn gwlad neu mewn parc yn y dref. Mae'r llyfr hwn yn llawn syniadau i chi cael hwyl yn yr awyr agored, ble bynnag rydych chi a sut bynnag mae'r tywydd.
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.