This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Iechyd a Lles (Cwricwlwm i Gymru)

Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Campbell books
Cyfieithydd: Elin Meek

Disgrifiad: 4 llyfr unigol mewn pecyn - Weithiau Dwi'n Poeni, Dwi'n Hoffi B od yn Garedig, Pan Dwi'n Hapus, a Weithiau Dwi'n Teimlo'n G rac.Rhannwch y llyfrau rhyngweithiol yma gyda'ch rhai bach i'w helpu pan maen nhw'n teimlo'n flin. Mae ambell beth...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Molly Potter
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Mae gan blant deimladau cryfion, ond fedran nhw ddim delio'n dda gyda nhw bob amser. Mae'r addasiad Cymraeg hwn o How Are You Feeling Today yn berffaith i'w rannu, yn llawn awgrymiadau hwyliog a dychmygus i geisio helpu plant i ddeall...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: IECHYD DA - PECYN BARGEN CYMRAEG yn cynnwys:- Llyfrau Stori a Llun Cymraeg 1. Tedi Bêr y Sêr 2. Y Lloches 3. Pryder Glain Llyfrau Ffeithiol Darluniadol Cymraeg  4. Cawson Ni i Gyd ein Geni'n Rhydd 5. Sut Dwi'n Teimlo –...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyrau 11

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn IECHYD DA, yn cynnwys:- 1. Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn’s Teeth 2. Gormod o Bopeth! / Too Much Stuff! 3. Gyda'n Gilydd / Together We Can 4. Môr ac Awyr / Ocean Meets Sky 5. Seren Orau'r Sêr! / Super Duper...
Grŵp Oedran: 0+ 11+ 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 4

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Bargen pecyn DARLLEN YN WELL, yn cynnwys:- 1. Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw? 2. Hunan-werth ac Iechyd Meddwl 3. Pryder Glain 4. Delio â Bwlio
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tom Percival
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Roedd Glain yn ferch hapus erioed, yn berffaith hapus . . . nes iddi, un diwrnod ... ddarganfod Pryder. Llyfr cysurlon a a sensitif – y sbardun perffaith ar gyfer siarad â phlant am rannu eu pryderon cudd, yn rhai mawr neu’n rhai...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jane Lacey
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Llyfr sy'n dysgu plant sut i ddelio gyda bwlis a sut i beidio derbyn pwysau cyfoedion i fwlio eraill. Ceir saith stori yn y gyfrol, pob un yn portreadu ystod o broblemau bwlio, o ferch a gaiff ei hanwybyddu gan ei ffrindiau i fachgen a gaiff ei...
Grŵp Oedran: 11+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Anna Claybourne
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Nid yw tyfu i fyny yn hawdd - mae eich ymennys yn newid ac mae angen ymdopi â llawer o bethau, o emosiynau i bwysau bywyd. Mae'r gyfrol hon yn archwilio hunan-barch ac iechyd meddwl, yn gofyn pam fod y materion hyn yn bwysig, gan edrych ar...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr caled

Awdur: Katie Button
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Gordon Jones

Disgrifiad: Llyfr stori a llun doniol, dwyieithog am y môr-leidr ifanc Mel Morgwn, sy'n gwrthod brwsio'i ddannedd yn ddyddiol a bwyta'n iach. Er gwaetha' ymdrechion gorau ei deulu a'i athrawes, wnaiff e' ddim brwsio'i ddannedd. Ymunwch â Mel ar...
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.