This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Llyfrau Addysgol > Iechyd a Lles (Cwricwlwm i Gymru)

Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Julia Stokes
Cyfieithydd: Testun Cyf

Disgrifiad: Addasiad Cymraeg o Find Strength, Stay Hopeful and Get to Grips With Grief. Yn y gyfrol hon, caiff darllenwyr ddarganfod straeon am bobl sydd wedi gorfod ymdopi â galar, gan ddysgu drwy hynny sut i ddatblygu hyder, ymddiriedaeth a...
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Onjali Rauf
Cyfieithydd: Elidir Jones

Disgrifiad: Mae trwbwl wedi bod yn fy nilyn i erioed. Fel arfer does dim ots gen i am 'mod i wedi cael rhai o fy syniadau gorau wrth gael fy nghadw fel cosb ar ôl yr ysgol. Mae pawb yn credu 'mod i'n fwli. Dydyn nhw ddim yn credu 'mod i'n arwr. Felly...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Moira Butterfield
Cyfieithydd: Nia Morais

Disgrifiad: Mae Maia wrth ei bod yn mynd am dro. Wrth chwilio am chwilod yn y goedwig neu wrando ar synau'r stry - mae pob dim yn antur! Bydd yd stori hon a'i darluniau prydferth yn ein hatgoffa sut gall crwydro yn yr awyr agored wneud cymaint o les i ni.
Grŵp Oedran: 11+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Tamsin Winter
Cyfieithydd: Eiry Miles

Disgrifiad: Yn yr addasiad Cymraeg hwn o Jemima Small, cewch gyfarfod a merch ddoniol a di-ofn sy'n llawer mwy na siap ei chorff. Dyma stori hwyliog am gyfeillgarwch ac am fod yn hyderus yn eich corff eich hunan.
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Davina Bell
Cyfieithydd: Aneirin Karadog

Disgrifiad: Dyma neges o obaith: mae diwrnodau anodd yn dod ac yn mynd, ond mae cariad yn aros gyda ni o hyd. Dyma deyrnged i godi calon a gwella drwy ddysgu a thyfu - i wneud camsyniadau ac i wneud yn iawn amdanyn nhw. Da neu ddrwg, mae'r pethau sy'n digwydd...
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 13

Awdur: Amrywiol/Various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Pecyn bargen, yn cynnwys -  1. Geiriau Cyntaf Cariad 2. Pryderi'r Ddraig 3. Dwi'n Gallu Bod yn Amyneddgar 4. Dwi'n Gallu Dweud Sori 5. Dwi'n Hoffi Bod yn Garedig 6. Dwi'n Hapus (Y Chakra • Lliwiau • Teimladau) 7. Bod yn...
Grŵp Oedran: 0+ 5+ 7+
Fformat: Clawr meddal

Awdur: Jon Burgerman
Cyfieithydd: Llinos Dafydd

Disgrifiad: Mae gennym oll deimladau ac mae hynny'n iawn! Sut wyt TI'n teimlo heddiw? Yn y gyfrol ddifyr hon, gyda chymeriadau hwyliog ac arlunwaith bywiog, mae Jon Burgerman yn cyflwyno dros ugain o deimladau, gan osod pob un yn ei gyd-destun perthnasol er...
Grŵp Oedran: 0+ 5+
Fformat: Pecyn - llyfrau 5

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Casgliad cyflawn o 5 llyfr Rily ar themâu empathi. Pris £24.99!
Grŵp Oedran: 11+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 3

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Casgliad cyflawn o 3 llyfr Rily ar themâu empathi.  Pris £15.99!
Grŵp Oedran: 5+ 7+
Fformat: Pecyn - llyfrau 6

Awdur: various
Cyfieithydd: amrywiol

Disgrifiad: Casgliad cyflawn o 6 llyfr Rily ar themâu empathi. Pris £34.99!
Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.